HÖGVILTSPROV

VI GENOMFÖR HÖGVILTSPROV I PERIODEN MAJ t o m AUGUSTI. Välkommen åter i maj 2020. 

För dig som vill avlägga högviltsprov innan dess så rekommenderar vi att du tar kontakt med www.varpsund.se 

Notera att vi genomför teori- och grundprov över hela kalenderåret. Gå in under fliken ”Jägarexamen / Teori- och praktiska grundprov för att anmäla dig till dessa.

På den här sidan kan du anmäla dig för särskild övning inför högviltsprov samt för att avlägga högviltsprov. Anmälan till teori- och grundprov görs via fliken ”Jägarexamen – Teori- och praktiska grundprov.

För att få delta vid övningsskytte samt vid högviltsprovet så skall du ha genomfört godkänt grundprov kula (intyg om godkänt prov skall uppvisas vid anmälan).

OBSERVERA: Det går även att öva enskilt vid banans ordinarie öppettider. Det finns vapen att låna och du betalar normal seriekostnad. Detta kräver att du har övningsskjutit tidigare och att du klarar dig helt själv, alternativt att du har en kamrat med avlagd jägarexamen och licenser som kan hjälpa dig. Detta kräver ingen föranmälan.

Du får låna vapen på banan.

Hur träffar du rätt? https://www.youtube.com/watch?v=2Kpt2VM6l1Y


Kostnader

Övningsskytte på särskilda övningstider: 60 kr per serie. Är du medlem i Svenska jägareförbundet får du reducerat pris (30 kr) mot uppvisande av medlemskort. Ammunitionskostnad om 120 kr per serie.

Notera att vid övningskytte på banans allmänna öppettider gäller normala priser

Högviltsprov – Serie 1:  200 kr, serie 2 och 3:   50 kr/serie  samt 50 kr för banans omkostnader.

Betalas kontant (ta med 350 kr, gärna 200 + 50 + 50 + 50 + Ammunitionskostnad om 120 kr per serie tillkommer vid högviltsprov – ammunitionskostnaden betalas via Swish direkt till banan:

Ex:

Vid anmälning betalas 250 kr kontant till provledaren. Därefter registrerad du dig i luckan till banans personal och betalar 120 kr för ammunition via swish. Om du behöver skjuta fler serier så betalar du 120 kr via swish per serie i luckan . Du får skjuta max 3 serier vid prov. När du är klar så registrerar du dig hos provledaren och betalar ev. kvarstående provavgifter (50+50 kontant)

Övningsskytte inför högviltsprov kostar 30 kr per serie om 12 skott plus ammunitionskostnad 120 kr. Detta betalas på banan via Swish.

Utrustning

  • Giltig legitimationshandling
  • Intyg om genomfört och godkänt grundprov kula med säker kulvapenhantering
  • Jägarbevis (saknas detta, tag med ett välliknande passfotografi)
  • Egna hörselskydd (banan har att låna ut, men det är skönt med egna)

Program för årets särskilda högviltsskytte:

Övningsskytte

Det särskilda övningsskyttet för säsongen är genomfört för det här verksamhetsåret. Vi startar igen våren 2020. Det går bra att öva vid banans allmänna öppettider enligt ovan.

Högviltsprov

2019 års kvarvarande högviltsprov är fullbokade

Vi rekommenderar att ni tar kontakt med www.varpsund.se och hör om de har tid vid sina provtillfällen.