LERDUVESKYTTE

Vi erbjuder inte lerduveskytte på den här skjutbanan.

Observera att det inte är tillåtet att skjuta lerduvor på vår skjutbana med egna lerduvor och egen uppställd kastare.

Om du vill skjuta lerduvor tag då kontakt med våran grannförening Enköpings jaktskytteklubb.

www.ejsk.se