LERDUVESKYTTE

Vi erbjuder inte lerduveskytte på den här skjutbanan.

Observera att det inte är tillåtet att skjuta lerduvor på vår skjutbana med egna lerduvor och egen uppställd – eller hand – kastare.

Om du vill skjuta lerduvor tag då kontakt med våran grannförening Enköpings jaktskytteklubb.

www.ejsk.se