ÖVRIG INFORMATION

GDPR för Enabygdens Jägarcentrum

Personuppgiftsansvarig är föreningen/styrelsen. Personuppgiftsbiträde är ordförande i styrelsen.

Föreningen har följande register med personuppgifter:

 Telefonlista skjutledare och provledare:

Syftet är att kunna kommunicera med skjutledare och provledare.

Data som finns: Namn och telefonnummer samt uppgift vem som är ledare för respektive

skjutgrupp/ansvarig för provledare.

Data finns i ordförandens dator.

Förteckning förtroendevalda:

Syftet är att kunna informera om/kommunicera med förtroendevalda (dvs föreningens

styrelse) och funktionärer adjungerade till styrelsen.

Data som finns: Befattning, jaktvårdskrets, namn, e-postadress och telefonnummer.

Data finns i ordförandens dator.

Förteckning skjut- och provledare:

Syftet är att kunna förteckna skjut- och provledare. Personnummer behövs för att svara upp mot Jägarcentrums hantering av verksamhetens vapen.

Data som finns: Namn, funktion och personnummer.

Data finns i ordförandens dator.

 

Förteckning provledare för Naturvårdsverket

Syftet är att kunna kommunicera provledare med de som genomför jägarexamensprov.

Data som finns: Namn, telefonnummer och e-postadress.

Data finns i ansvarig för provledares dator.

 

E-post register

Syftet är att lätt kunna skicka ut e-postmeddelanden till alla.

Data som finns: Namn och e-postadress.

Data finns hos ordförande och Microsoft (hotmail).