VÅRA SKJUTBANOR

Kostnader:

Seriekostnad älg                 100 kr

Seriekostnad Vildsvin        100 kr

Medlemmar i jägareförbundet Enabygdens NV JvK, Trögds JvK samt Lagunda JvK skjuter för  reducerad seriekostnadom 40 kr mot uppvisande av medlemskort i Svenska jägareförbundet.

Björnpasset                         100 kr (tre försök)

Vildsvinspasset                   100 kr (tre försök)

Fr o m 2020 så sker all betalning vid älg- och vildsvinsskytte samt för passen med Swish. Ingen kontant betalning!!!

Du som får skjuta på banan är:

Jaktskytt med färdig jägarexamen och eget vapen, eller som lånar av banan på plats.

”Jägarexamenselever” med genomfört godkänt grundprov kula (intyg skall kunna uppvisas). Tjänstgörande skjutledare kontrollerar säkerheten (stöttar med utbildning mm efter eget beslut men du skall ha sådan säkerhet och kunskap att du klarar av att skjuta själv. Om du inte gör det så hänvisas du till att skjuta med instruktör (se nedan).

Uppsiktsskytte: jägarexamenselev (motsvarande) får skjuta tillsammans med jaktskytt med färdig jägarexamen som uppsiktsskytte. Det sker under jaktskyttens ansvar och de skall ha utbildat dig och övat ladda/ptr ur innan du kommer till banan.

Du får inte skjuta på banan:
Du utan utbildning eller erfarenhet på kulvapen. Du hänvisas till att boka tid med instruktör som lär dig grunderna i säker vapenhantering och ladda/patron ur innan vi släpper in dig på banan. Det tar tyvärr för lång tid att instruera under allmänhetens skjuttider.

Älgskyttebanan – För övning på stillastående och löpande älg med akustisk markering. Öppet för allmänheten för övning och märkestagning enligt tider under ”Aktuellt/Kalendarium”.

OBS: Älgbanan är öppen från första helgen i maj till andra helgen i oktober! Gå alltid in på vår kalender och kontrollera: är det tomt där så är älgbanan stängd.

Jaktlag och grupper om c:a 6-12 deltagare kan boka andra tider fr.o.m. den 4 maj t.o.m. den 1 okt under förutsättning att vi har skjutledare. Det kräver i regel minst 2 veckors framförhållning. Nytt för i år att vi kan under vissa förutsättningar genomföra älgbaneskytte dagtid.

Avgift 1200 kr för jaktlag (motsv) ur skjutbanans medlemskretsar.

Bokning för övriga 2500 kr

Vid bokning så ingår fritt antal serier och 2 timmars skytte.

Notera: Inga bokningar i juli

För bokning och frågor så kan du e-posta boka@sneden.se

Hur träffar du rätt?:

https://www.youtube.com/watch?v=2Kpt2VM6l1Y

Vildsvinsbana – På onsdagar i maj och juni dukar vi om till vildsvinsbana.

Björnpasset – Du kan skjuta provet ”björnpasset” på älgskyttebanan. Banan är öppen för det på lördagar mellan kl. 09.00 – 12.00 i  augusti och första lördagen i  september enl kalendariet. Det går att boka vildsvinspass övriga lördagar under säsongen för grupper om minst 6 personer.

Miniälgbanan – Skjutbana för övning på stillastående och löpande älg för 22lr. Banan kan bokas av grupper och jaktlag och får användas efter särskild utbildning av banchefen eller biträdande banchefen.

Inskjutningsbana 80 m – Inskjutningsbanan för inskjutning av jaktstudsare  får normalt nyttjas utan tidsbeställning. Är du medlem i Trögd Jvk. ,Lagunda Jvk. eller Enabygdens Nv. Jvk. är det gratis att nyttja inskjutningsbanan.  Är du inte medlem I dessa kretsar så kan du betala 25 kr med genom Swish till 123 320 16 96 per skjuttillfälle.

Notera:

Endast kulvapen på jaktskyttelicens är tillåtet att skjuta på inskjutningsbanan.

Vid tjäle i skjutvallen gäller skjutförbud –

Det är din skyldighet som skytt att kontrollera om det är tjäle

Ramar för att fästa inskjutningstavla finns. Ta med egen inskjutningstavla, t ex utskriven från internet (sök på ”inskjutningstavla”).

Inskjutningsbanan är generellt inte bokningsbar. Undantag för detta är när det genomförs jägarexamen eller övning inför jägarexamen samt vid kretsdagar.

När älgbanan är bokad för kretsdag på älgbanan så disponerar kretsen inskjutningsbanan.

När inskjutningsbanan är bokad för jägarexamen eller björnpasset så har de företräde. Det går då bra att skjuta när de inte är vid inskjutningsbanan, men du skall avbryta omedelbart när skjutledaren så anger. Tider då inskjutningsbanan är bokad framgår bl a av ”kalendarium”.

Inskjutningsbanan får användas för skjutning under följande veckodagar och tider:

Vardagar 07:00-21:00

Lördagar, söndagar och helgdagar 08:00-21:00

Juldagen och långfredag råder skjutförbud.