HÖGVILTSPROV OCH ÖVNINGSSKYTTE INFÖR HÖGVILTSPROV

Vi genomför högviltsprov samt särskilt övningsskytte inför högviltsprov under perioden april till och med midsommar.

2024 års högviltsprov genomförs måndagar från 29 april t o m 24 juni.

Nytt för i år är att man kan välja att genomföra högviltsprov eller övningsskjuta inför högviltsprov på måndagar – Notera att det kräver särskild anmälan via länken nedan.

På den här sidan kan du anmäla dig för särskild övning inför högviltsprov samt för att avlägga högviltsprov. Anmälan till teori- och grundprov görs via fliken ”Jägarexamen – Teori- och praktiska grundprov.

Högviltsprov går som vanligt att anmäla sig till via nedan länk.

För att få delta vid övningsskytte samt vid högviltsprovet så skall du ha genomfört godkänt grundprov kula (intyg om godkänt prov skall uppvisas vid anmälan).

OBSERVERA: Det går även att öva enskilt vid banans ordinarie öppettider. Det finns vapen att låna och du betalar normal seriekostnad. Detta kräver att du har övningsskjutit tidigare och att du klarar dig helt själv, alternativt att du har en kamrat med avlagd jägarexamen och licenser som kan hjälpa dig. Detta kräver ingen föranmälan.

Du får låna vapen på banan.

Hur träffar du rätt? https://www.youtube.com/watch?v=2Kpt2VM6l1Y


Kostnader

Övningsskytte på särskilda övningstider: 100 kr per serie. Är du medlem i Svenska jägareförbundet får du reducerat pris (40 kr) mot uppvisande av medlemskort. Ammunitionskostnad om 150 kr per serie.

Notera att vid övningskytte på banans allmänna öppettider gäller normala priser

Högviltsprov – Serie 1:  200 kr, serie 2 och 3:   50 kr/serie  samt 100 kr för banans omkostnader.

Alla avgifter betalas via Swish. Ingen kontanthantering!

Ammunitionskostnad om 150 kr per serie tillkommer vid högviltsprov – ammunitionskostnaden betalas via Swish direkt till banan:

Ex:

Vid anmälning betalas 250 kr via swish till provledaren och NvV. Därefter registrerad du dig i luckan till banans personal och betalar 150 kr för ammunition via swish till skjutbanan. Om du behöver skjuta fler serier så betalar du 150 kr via swish per serie i luckan . Du får skjuta max 3 serier vid prov. När du är klar så registrerar du dig hos provledaren och betalar ev. kvarstående provavgifter (50+50) via swish till provledaren.

Utrustning

  • Giltig legitimationshandling
  • Intyg om genomfört och godkänt grundprov kula med säker kulvapenhantering
  • Jägarbevis (saknas detta, tag med ett välliknande passfotografi)
  • Egna hörselskydd (banan har att låna ut, men det är skönt med egna)

Program för årets särskilda högviltsskytte – klicka här

Vi genomför ett antal pass med rent övningsskytte inför högviltsprov måndagar i maj och juni. Föranmälan krävs via länken ovan.

Det går också bra att öva inför högviltsprov vid banans allmänna öppettider och det kräver ingen föranmälan. Du måste dock vara godkänd i grundprov kula.