TÄVLINGAR

RESULTAT:

Gå in på nedanstående hemsida för resultat. Tag kontakt med Tommy för lösenord:

Skyddad: Tävlingsresultat älgskyttebanan, Lösenord kontakta Tommy
 
  • Öppen för medlemmar i Jägareförbundet, Trögds Jvk, Lagunda Jvk eller
    Enabygdens Nordvästra Jvk och som under inneliggande kalenderår skjutit tre tre guldserier, minst 51 poäng, på samma lapp (en 12-skottsserie) är automatiskt kvalificerad till finalskjutningen.
  • Övriga statuter gås igenom på skjutbanan

Tävlingen om GLASÄLGEN genomförs enligt kalendern – Läs: efter det att finalskjutningen av Ena-älgen är klar.

Öppen för alla medlemmar i Jägareförbundet, Trögds Jvk, Lagunda Jvk eller
Enabygdens Nordvästra Jvk.

Klasser:         Öppen klass (Alla får deltaga)

Grundomgång, 3×4 skott enl. Sv. Jägareförbundets regler för märkesskjutning.

Finalskjutningen

Endast 2 skyttar i en klass, bästa skytt i grundomgången vinner.

Endast 3 till 5 skyttar , de 2 bästa skyttarna skjuter final 3×4 skott.

6 till 10 skyttar, de 3 bästa skyttarna skjuter skjuter final 3×4 skott.

11 till 15 skyttar, de 4 bästa skyttarna skjuter skjuter final 3×4 skott.

16 till 20 skyttar, de 5 bästa skyttarna skjuter skjuter final 3×4 skott.

o.s.v.

Om det är flera skyttar som har samma resultat som den sämsta av de kvalificerade skytten är de kvalificerade till finalskjutningen.

Vid lika seger-resultat i finalskjutningen skjuter de särskjutning 1x 4 skott i övrig

avgör 51,5,4 och 3:or

Endast poäng räknas ( 51,5, 4 ,3 el. 0 )