Det är på skjutbanan du blir en duglig skytt

Äntligen börjar övningsskyttet på löpande älg och vildsvin!

Tider mm hittar du i kalendariet.

Tänk på:

  • Bär hörselskydd – även när du inte skjuter
  • Enda platsen slutstycket får vara infört i vapnet är i färdigställning på skjutplats när du fått klartecken av skjutledaren.
  • Städa efter dig – tomhylsor skall inte ligga på golvet utan läggas i därför avsedd plats.

Många jaktlag har idag kravet på att man skall skjuta brons. Det är bra. Men det är när du skjutit ditt bronsmärke som du skall börja öva. Steget till guld är inte långt borta och med bättre färdighet i skytte så blir det så mycket lättare i skogen.

Välkommen!!!

Ungdomsläger 2018

Ungdomsläger på Sneden.

Ungdomsskytte för ungdomar mellan 13 till 18 år är planerat till Lördagen den 12 maj 2018.
Det blir hagelskytte jaktstig och lerduvor, pistolskytte samt kulskytte med korthållsgevär, salongsgevär och älgstudsare.

Anmälan med namn, ålder, telefonnummer och E-postadress senast den 4 maj till Tommy Karlsson tel. 070-361 77 08 eller e-post: tommy.eklunda@telia.com

 

”En gul lastbil”

En av förutsättningarna för att hålla skjutbanan igång är ideella insatser av många jägare i kretsen. Jag är varmt tacksam för att ni gör det möjligt.

Därför så blir man ledsen när man kommer till skjutbanan och konstaterar att någon hållit för hög fart och krockat in i vår målbod med konsekvensen att vi har ett reparationsbehov…och försöker mörka händelsen…

Att hålla för hög fart och krocka är klantigt och ansvarslöst. Vittnen till händelsen angav att fordonet höll alldeles för hög fart.

Men: att inte ta sitt ansvar och anmäla in vad som hänt är kriminellt.

”En gul lastbil”…

Jaktsäsongen går mot sitt slut – dags att förbereda sig för nästa

Vi går mot en ny säsong!

Vi på skjutbanan planerar vårens, sommarens och höstens övningsskytte.

Säsongen startar med övning inför högviltsprov och praktiska högviltsprov. Tider hittar du i kalendern. Är det dags för dig att öva inför, eller genomföra praktiskt högviltsprov så anmäler du dig till Tommy på telefon 070-361 77 08. För Teori- och praktiska grundprov hittar du förutsättningarna under fliken ”jägarexamen”.

Ungdomslägret 2018 genomförs preliminärt den 19 maj för ungdomar från 13 till 18 år.
Det blir hagelskytte jaktstig och lerduvor, pistolskytte samt kulskytte med korthållsgevär, salongsgevär och älgstudsare.
Anmälan med namn, ålder, telefonnummer och E-postadress senast den 14 maj till Tommy Karlsson tel. 070-361 77 08 eller e-post: kassor@sneden.se

Skytte på älgbanan startar den 5 maj med tider enl kalendern.

Vi övar på rörligt mål vildsvin från onsdagen veckan efter.

och Du: man kan inte öva för mycket!!!

Röd semafor betyder skjutförbud!

Det är glädjande att uppmärksamma att det är många som nyttjar inskjutningsbanan på Sneden. Att man lämnar den i det skick man själv önskar finna den i är en självklarhet. Men det finns en sak som många har problem med: Röd semafor betyder skjutförbud och det är en signal till omgivningen att skjutning inte pågår.

När du skjuter vid inskjutningsbanan så gäller följande:

  1. Duka mål enligt anvisningarna på skjutbanan
  2. Vänd semaforen från rött till grönt
  3. Skjut de serier som du behöver
  4. Vänd semaforen från grönt till rött
  5. Städa

Detta är inte så svårt att förhålla sig till. Särskilt som att du har en personlig juridisk skyldighet att efterleva banans säkerhetsbestämmelser. Dessa finns anslagna vid banan (gemensamma vid älgbanan och vid respektive skjutbana är anslaget vad som gäller för just den).

Men: inskjutningsbanan är till för att användas och varmt välkommen!

Banchefen

 

Tack för i år!

Jaktsäsongen är i full gång och skjutledarna på Snedenbanan har gjort ett fantastiskt arbete under året. Nu lägger de lite tid på egen jakt. Men – ett varmt tack till er alla. Det är ni som gör det möjligt!

Älgbanan öppnar igen för allmänheten i början av maj 2018.

Inskjutningsbanan är öppen som vanligt. Det kan hända att den är bokad för jägarexamen eller övning inför jägarexamen. Dessa tider framgår av kalendariet.

Och Du: glöm inte att vända semaforen på grönt när du skjuter på inskjutningsbanan samt att återställa den när du är klar,

På återseende!!!

Så närmar vi oss hundsläpp och älgjakt i våra trakter

Så har vi då fällt våra bockar, kvällarna blir mörkare och snart så sänker skjutbanan tempot något;

Kommande vecka, 11-17 september, så har allmänheten tillgång till älgbanan tisdag, onsdag och torsdag kl 18.00 till 20.00. På lördag den 16/9 så är älgbanan öppen kl 09.00-12.30. Då går det också bra att skjuta björnpasset.

Kommande veckor så sänker vi tempot något och har öppet för allmänheten på lördagar enl ovan.

2 till 6 oktober så är banan dessutom öppen för allmänheten 13.00-16.00

Varmt välkomna!

Hösten närmar sig

Så ser vi då att bönderna har börjat skörda och i och med det att hösten sakta närmar sig. De flesta är lite molokna eftersom det innebär att sommaren närmar sig sitt slut. Men – jägaren glädjer sig. Snart så kommer hundens skall åter ljuda som musik över markerna, spännande jaktsituationer och vackra naturupplevelser men samtidigt väntan.

Men – än finns tid att arbeta på sin personliga färdighet. På skjutbanan så råder febril aktivitet med många tillfällen att öva på älgbanan. Så – dags att gå in under kalendarium och planera in ditt eget skytte…

 

Varmt välkomna!

 

 

Enabygdens jägarcentrums nya hemsida

”Du kan aldrig bli en för god skytt”

Välkommen till Sneden för att förbättra ditt skytte.

Sidan är under konstruktion varför vi ber om överseende med att den är utvecklingsbar.

Här kan du ta del av vad som gäller på skjutbanan och vad som händer den närmsta tiden. Just nu:

25 Juli: Allmän skjutning på älgbanan kl 18.00-20.00

27 Juli: Allmän skjutning på älgbanan kl 18.00-20.00

Under tiden som vi utvecklar sidan så kan du alltid gå in via banans informationssida på jägareförbundet:

http://krets.jagareforbundet.se/enabygden_nv/enabygdens-jagarcentrum-skjutbanor/