Ett meddelande ifrån våra grannar AGA

AGA Gas AB kommer att genomföra ett underhållsarbete för att ta bort fukt i gasoltanken under fredagen den 18:e okt, vilket innebär att avfackling kommer att ske med start kl 9 och pågå till ca kl 14.

Avfacklingen innebär att kontrollerad och övervakad eldning kommer att ske på AGA:s område då en låga på några meter kommer att synas bakom gasolfabriken men då även bl.a. från väg 55 och ev även från E18 då fabriken numera syns mer öppet då all skog har avverkats runt området.

AGA följer gällande rutiner med att arbetstillstånd finns utfärdat plus att arbetet genomförs under konstant övervakning av utbildad personal från AGA och inhyrda entreprenörer.

Finns det frågor eller funderingar ang detta så hör av er till AGA

UNIONSMÄSTERSKAPEN 2019

MEDLEMMAR I ENKÖPINGS SKYTTEUNION

INBJUDES ATT LÖRDAG-SÖNDAG DEN 14 OCH 15 SEPTEMBER

GENOMFÖRA ETT UNIONSMÄSTERSKAP.

MÄSTERSKAPET GENOMFÖRS PÅ FÖLJANDE STATIONER

-PISTOL 25 M, 10 SKOTT CAL 22 =MAX 100 P

-ÄLGBANA 10 SKOTT, RESULTAT RÄKNAS GGR 2 = MAX 100 P

-50 M GEVÄR 10 SKOTT, CAL 22 = MAX 100 P

-JÄGARTRAPP 10 ST DUVOR 10 P/DUVA = MAX 100 P

ANMÄLNINGSAVGIFT 100 KRONOR

DELTAGARKORT HÄMTAS VID ANMÄLAN I PAVILJONGEN

TID KLOCKAN10-14 BÅDA DAGARNA.

 OBS ÄLGBANAN 12-14 PÅ LÖRDAGEN 10-14 PÅ SÖNDAGEN

EGNA VAPEN FÅR ANVÄNDAS,

 LÅNEVAPEN FINNS PÅ VARJE STATION.

VÄLKOMNA

En enkel övning…

Det är mycket nyttigt för oss på banan att titta på de som övningsskjuter.

Ställning, Andning, Riktning och Avfyrning är fyra ord som är bra att tänka igenom för en korrekt skjutteknik (SARA).

Dagens övning för att kontrollera avfyrningstekniken – där det ofta är utvecklingsbart – är att låta en kamrat ladda ditt vapen med t ex 3 skarpa skott och en klickpatron. Olika platser för klickpatronen varje gång. Skjutställningen skall vara stående, gärna utan stödkäpp.

Vad händer när vapnet klickar? Blinkar du med ögonen/ögat, möter du upp rekylen med axeln? Rycker du till med främre handen.

Genomför den här övningen tills det enda du rör vid avfyrningsögonblicket är fingret.

Variera antal klickpatroner/skarpa patroner.

Säkerhet på skjutbanan!

När du besöker oss och nyttjar inskjutningsbanan – glöm inte att vrida semaforen till grönt innan du skjuter och vrida tillbaks den till rött när du är klar.

Röd semafor innebär skjutförbud – Du bryter mot SäkB om du skjuter mot röd semafor och du kan i förlängningen förlora dina licenser om du bryter mot SäkB.

Säker vapenhantering…

Det är självklart att vi bara har laddat vapen på skjutplats och att vapnet är plundrat och slutstycket utdraget när du inte står på skjutplats.

Behandla alltid vapen som att det är laddat!!!

Säkring – Finger – Mynning