ÖVNING INFÖR HÖGVILTSPROV

Så kör vi inom kort igång årets älgskytte.


Vi börjar med övningsskytte inför jägarexamens högviltsprov 25, 26, 27 och 28 april kl 18:00.


Anmälan här:

https://www.ypsik.com/portal/events.aspx?key=6e6775f8-ed96-4c50-b3cb-80159ea9a040

Hjälp till att sprida detta bland våra jägarexamensaspiranter.

Provtillfällen för högviltsprov kommer att vara måndagar i maj och juni fram till midsommar. Anmälning för detta läggs inom kort upp under fliken Högviltsprov.


Vanligt övningsskytte på älg- och vildsvinsbanan börjar första helgen i maj och program läggs inom kort ut i kalendern på hemsidan.

Älgbanan stänger för säsongen

När höstvindarna viner över stubbåkrarna så övergår vi till praktisk jakt. Vi öppnar åter älgbanan i maj 2022.

Inskjutningsbanan är som vanligt öppen. Gå alltid in på hemsidan så att det inte är begränsningar eller att den är stängd av någon anledning. Vi påminner om att det är du som skytt som ansvarar för att inte skjuta när det är tjäle i skjutvallen.

Jägarexamen enligt flikarna på hemsidan. Kort: Vi fortsätter med endast teoripprov under 2021. 2022 så öppnar vi för praktiska grundprov och i april 2022 startar vi med högviltsprov. Allt detta självklart under förutsättning att vi inte har en negativ pandemiutveckling.

Varmt välkomna åter 2022!

och, Kom ihåg: Du kan aldrig bli en för duktig skytt!!!

Älgbanan öppnar den 6 Juli

ÄLGBANAN – öppnar den 6 Juli. Tider efter det enligt kalendern.

Visa fortsatt försiktighet m.h.t. pandemin – håll avstånd, stanna hemma om du uppvisar symptom – och ser du att det börjar bli många som köar, kom tillbaks en annan dag.

Inskjutningsbanan är öppen som vanligt

TEORIPROV JÄGAREXAMEN – Genomförs ca en till två gång per månad Du hittar mer information under fliken Jägarexamen, Teori- och praktiska grundprov. Notera att det numera är ett digitalt prov.

PRAKTISKA GRUNDPROV JÄGAREXAMEN  kommer vi att börja med under hösten med start i augusti/september. Tider finns under bokning under fliken Jägarexamen. Vänligen ring eller e-posta inte och fråga när nästa tillfälle är.

Vi kommer inte att genomföra högviltsprov under 2021

Inget övningsskytte genomförs för närvarande med banans lånevapen.

Älgbanan stängd.

ÄLGBANAN – Älg- och vildsvinsbanan kommer att hålla stängt tills vidare p.g.a. pandemin.

Inskjutningsbanan är öppen som vanligt (notera skjutförbud på långfredagen!)

TEORIPROV JÄGAREXAMEN – Genomförs ca en gång per månad med begränsat antal platser. Du hittar mer information under fliken Jägarexamen, Teori- och praktiska grundprov.

PRAKTISKA GRUNDPROV JÄGAREXAMEN och HÖGVILTSPROV klarar vi idag inte att genomföra på ett säkert sätt mht pågående pandemi.

Vi följer noga utvecklingen och lägger ut aktuell information när situationen förändras.

När öppnar vi 2021?

ÄLGBANAN – Analys och bedömning pågår hur vi skall kunna öppna älgbanan m h t Covid -19 och FHM rekommendationer. Vår vilja är att kunna öppna i maj men med restriktioner för att undvika köbildning mm.

TEORIPROV JÄGAREXAMEN – Genomförs ca en gång per månad med begränsat antal platser. Du hittar mer information under fliken Jägarexamen, Teori- och praktiska grundprov.

PRAKTISKA GRUNDPROV JÄGAREXAMEN och HÖGVILTSPROV klarar vi idag inte att genomföra på ett säkert sätt mht pågående pandemi.

Vi följer noga utvecklingen och lägger ut aktuell information när situationen förändras.